Παράταση εκλογών

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Έπειτα από συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής του Σωματείου αποφασίστηκε η συνέχιση-παράταση των εκλογών για τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Δευτέρα 20/05 14:30-16:00 στο Μέγαρο του ΟΤΕ & 17:00-22:00 στο ΕΚΠ.
Τρίτη 21/05 13:00-14:00 στο Κτίριο της Citrix & 16:00-19:00 στο ΕΚΠ.

Μην μένεις αμέτοχος

Είναι ώρα να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου και να δυναμώσεις ακόμα περισσότερο το Κλαδικό Σωματείο!